Klantenservice
Policies
Order Helps
Betaalwijzen
Andere zaken
Home > Policies > Voorwaarden

Voorwaarden

Over ons

fashion71.net was een van de eerste online winkels van het web en heeft sinds de 2008 de modebewuste look geweldig geholpen. fashion71 biedt de laatste straatstijljurken, jassen, laarzen en meer. Alle transacties op fashion71.net worden verwerkt door ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED.

Onder deze overeenkomst worden de betalingsverwerkende diensten voor goederen en / of diensten die op deze website zijn gekocht, geleverd door ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED. In geval u ervoor kiest te betalen met een creditcard en de betaling via een Europese Acquirer wordt verwerkt, zijn deze voorwaarden een overeenkomst tussen u en ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED. Voor elk ander type aankopen zijn deze voorwaarden een overeenkomst tussen u en ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED en goederen en / of diensten worden door ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED rechtstreeks geleverd.

1. VOORWAARDEN EN VOORWAARDEN VOOR DE GOVERNEN - Deze voorwaarden staan ​​voor de definitieve en volledige overeenkomst van de partijen en er zijn geen voorwaarden om de hierin vermelde bepalingen te wijzigen of te wijzigen. Dit is bindend voor Onze Vennootschap, tenzij schriftelijk en ondertekend en goedgekeurd door een ambtenaar of andere gemachtigde bij ons bedrijf. Geen wijziging van een van deze voorwaarden wordt gewijzigd door de verzending van Onze Vennootschap na ontvangst van de inkooporder van de Koper, verzendingsverzoek of soortgelijke formulieren die afgedrukte voorwaarden bevatten, in aanvulling op of in strijd met de hierin vermelde voorwaarden. Indien een termijn, clausule of bepaling door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, heeft deze verklaring of het bezit geen invloed op de geldigheid van een andere term, clausule of bepaling die hierin is opgenomen.

2. AANVAARDING VAN ORDERS - Alle bestellingen zijn onderworpen aan schriftelijke prijsverificatie door geautoriseerd personeel van ons bedrijf, tenzij schriftelijk aangewezen zijn voor een bepaalde periode. Zending van goederen zonder schriftelijke prijsverificatie vormt geen aanvaarding van de prijs in de bestelling.

3. SUBSTITUTION - Ons bedrijf behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, een alternatief product van soortgelijke kwaliteit, kwaliteit en functie te vervangen. Als de koper geen vervanging accepteert, moet de koper uitdrukkelijk verklaren dat er geen substitutie is toegestaan ​​wanneer de koper een offerte aanvraagt, indien een dergelijk verzoek tot offerte is gemaakt of, indien er geen verzoek tot offerte is gemaakt, bij het plaatsen van een order bij de Ons bedrijf .

4. PRIJS - De opgegeven prijzen, inclusief eventuele transportkosten, zijn geldig voor 10 dagen, tenzij aangewezen als vaste voor een bepaalde periode op grond van een schriftelijk citaat of een schriftelijke verkoopacceptatie die is afgegeven of gecontroleerd door een officier of ander erkend personeel van Our Company. Een prijs die als bedrijf voor een bepaalde periode is aangewezen, kan door ons bedrijf worden ingetrokken indien de intrekking schriftelijk is en naar de koper wordt gestuurd voordat de schriftelijke aanvaarding van de prijs door ons bedrijf is ontvangen. Alle prijzen en leveringen zijn FOB verzendpunt. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om orders te annuleren in geval de verkoopprijzen lager zijn dan de geciteerde prijzen, zijn vastgesteld door de overheidsbepalingen.

5. VERVOER - Tenzij anders bepaald, zal ons bedrijf zijn oordeel gebruiken bij het bepalen van vervoerder en routing. In beide gevallen is Ons bedrijf niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen of buitensporige vervoerkosten die voortvloeien uit de selectie ervan.

6. VERPAKKING - Tenzij anders bepaald, zal onze onderneming alleen voldoen aan zijn minimale verpakkingsnormen voor de gekozen transportmethode. De kosten van alle speciale verpakkingen, laden of spanten die door de Koper worden aangevraagd, worden door Koper betaald. Alle kosten van verpakking en verzending voor de speciale apparatuur van de koper worden door de koper betaald.

7. BETALINGSVOORWAARDEN - De korting is alleen van toepassing op de factuurwaarde van het materiaal (niet voor belastingen of vrachtkosten). Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om voorschot of bevredigende zekerheid voor de goederen te vragen indien de financiële toestand van de koper zo garandeert als bepaald door ons bedrijf. Als de koper niet voldoet aan de voorwaarden van deze overeenkomst of een zekerheidsovereenkomst, of niet voldoet aan de bepalingen van dit, kan onze onderneming, in zijn keuze (en in aanvulling op andere rechtsmiddelen) een niet-gedeponeerd gedeelte van deze bestelling annuleren . Koper is aansprakelijk voor alle onbetaalde accounts.

8. BELASTINGEN EN INVOER- / EXPORTLISENSIES - Prijzen zijn exclusief belastingen. Belastingen worden betaald door Koper op factuur van Ons Bedrijf, tenzij Koper een geldig vrijstellingscertificaat aanvaardt dat aanvaardbaar is voor de belastingdienst of tenzij onze vennootschap door de wet verboden is tegen de inning van genoemde belastingen van de koper. Import- of exportlicenties moeten door Koper worden beveiligd.

9. TITEL EN RISICO VAN VERLIES - Levering aan vervoerder zal leveren aan Koper, en daarna zal risico van verlies of schade aan Koper overgaan. Eventuele vorderingen van de koper ten aanzien van schade tijdens verzending of levering dienen rechtstreeks aan de vervoerder te worden gedaan. Eventuele vorderingen van Koper tegen Ons Bedrijf voor tekort of schade die voorafgaand aan dergelijke bezorging tot vervoerder optreedt, moet binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de goederen worden gemaakt en vergezeld gaan van een originele vervoersbewijs die door de vervoerder is ondertekend, en merkt op dat de vervoerder de goederen van ons bedrijf heeft ontvangen in de voorgeschreven toestand. Ondanks de overgang van het risico van verlies aan de koper blijft de titel en het eigendomsrecht van de hieronder verkochte goederen bij ons bedrijf blijven totdat alle betalingen hieronder, inclusief afschrijvingen die door nota's of anderszins zijn aangetoond, rente, kosten en advocatenkosten hebben in contanten gedaan, en Koper gaat akkoord met alle handelingen die nodig zijn om zo'n recht en titel in ons bedrijf te behouden en te behouden.

10. TERUGBRENGEN VAN PRODUCTEN - De goederen kunnen in 30 dagen teruggestuurd worden. Grootte verkeerde items en kwaliteit probleem items kunnen worden uitgewisseld. Klanten die goederen terugkeren zijn verantwoordelijk voor vrachtkosten.

11. FORCE MAJEURE - Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van zijn verplichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit of bijgedragen door handelingen van God; handelingen van koper, civiele of militaire autoriteit, met inbegrip van loon- en prijscontroles; branden; oorlog; herrie; vertragingen in het vervoer; gebrek aan of onvermogen om grondstoffen te verkrijgen (met inbegrip van energiebronnen), componenten, arbeid, brandstoffen of benodigdheden; of andere omstandigheden buiten onze Vennootschap redelijke controle, ongeacht of anders dan het voorgaande. Indien bepaalde hoeveelheden worden aangetast en er geen andere hoeveelheden zijn, worden de betrokken hoeveelheden zonder aansprakelijkheid geëlimineerd, maar de overeenkomst blijft onverlet. Onze Vennootschap kan in een periode van tekort als gevolg van een van de genoemde oorzaken zijn aanbod van dergelijke grondstoffen aan zijn verschillende gebruikers daarvan toewijzen op welke wijze dan ook, welke YILIDA Company eerlijk en redelijk acht. In geen geval zal Onze Vennootschap aansprakelijk worden gesteld voor bijzondere of gevolgschade voor eventuele oorzaken.

12. RECHTMATIGE GEGEVENSGELD - In het geval dat een vordering of een andere procedure wordt ingesteld voor de terugvordering van de aankoopprijs of onbetaald saldo of de schending van de koper van een hierin opgenomen term, zal de Koper aan ons bedrijf betalen, in aanvulling op eventuele schade bewezen door de wet, redelijke advocatenkosten en kosten van de verzameling.

13. AANSPRAKELIJKHEID - Ons Bedrijf is niet aansprakelijk, verplicht of aansprakelijk voor schade of schade die voortvloeit uit een aanvraag of het gebruik van zijn producten, hetzij afzonderlijk of in combinatie met andere producten die voortvloeien uit de aanvaarding van deze bestelling. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor fouten in gewicht of hoeveelheid geleverd tenzij de koper binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de zending heeft gedaan en vergezeld gaat van een originele vervoersbewijs die is ondertekend door de vervoerder en merkt op dat de vervoerder de goederen van ons bedrijf heeft ontvangen in de voorwaarde geclaimd. Als een tijdige aanspraak door Koper is gemaakt en de aanspraak geldt door Onze Vennootschap, kan Onze Vennootschap zijn verantwoordelijkheid nakomen door de benodigde hoeveelheid te leveren om de tekort te compenseren of naar keuze van Onze Vennoot, Koper te betalen met de factuurprijs van de tekort.

14. GARANTIE - Alle goederen die door Ons Bedrijf worden verkocht, zijn gegarandeerd aan de Koper om vrij te zijn van gebreken in materiaal en vakmanschap, en vervaardigd volgens de industriële normen. De voorgaande garantie is niet in staat en in plaats van en exclusief alle andere garanties die niet uitdrukkelijk hierin zijn uiteengezet, hetzij uitdrukkelijk of impliciet door toepassing van de wet of anderszins inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid. Geen agent, medewerker of vertegenwoordiger van ons bedrijf heeft enige bevoegdheid om ons bedrijf te binden aan enige vertegenwoordiging, bevestiging of garantie met betrekking tot de goederen en dergelijke vertegenwoordiging, bevestiging of garantie wordt niet geacht deel te zijn van de basis van deze overeenkomst en zal niet afdwingbaar zijn. Elk beweerde gebrek aan materiaal of vakmanschap wordt geacht door de Koper af te wijzen, tenzij binnen vijf (5) dagen van de aankoop van de goederen aan onze vennootschap schriftelijk binnen vijf (XNUMX) dagen zijn ontvangen.
Ons bedrijf is niet aansprakelijk onder de voorgaande garantie indien verlies of schade is veroorzaakt door onjuiste toepassing of gebruik van de goederen. Ons bedrijf verwerpt alle aansprakelijkheid met betrekking tot het ontwerp van de goederen en geeft geen garantie ten aanzien van dit ontwerp. Deze garantie is in plaats van en sluit alle andere garanties uit, uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid.

15. REMEDIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID - Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade, schade of uitgaven die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit de verkoop, de verwerking of het gebruik van de goederen, of van een andere oorzaak die daarmee verband houdt. De aansprakelijkheid van onze Vennootschap, in ieder geval voor claims van inbreuk op garantie of nalatigheid, is uitsluitend beperkt tot de vervanging van goederen die niet in overeenstemming zijn met deze overeenkomst, de terugbetaling of het crediteuren van de Koper met een bedrag gelijk aan de aankoopprijs van dergelijke goederen, of reparatie of regelen voor reparatie van de goederen. Als Onze Vennootschap de retourzending van de goederen vraagt, worden de goederen teruggestuurd naar Onze Vennootschap in overeenstemming met de instructies van ons bedrijf. De rechtsmiddelen die in deze paragraaf zijn opgenomen, vormen de enige aanspraak van Koper tegen Ons Bedrijf voor schending van een van onze verplichtingen, of van garantie of anderszins. Zolang Onze Vennootschap een goede trouwe inspanning doet om een ​​inbreuk op te lossen, worden de hierin vermelde maatregelen als tevreden geacht.
16. SELECTIE - Koper vertegenwoordigt dat de hieronder verkochte goederen geschikt zijn voor hun daadwerkelijke of beoogde gebruik en dat de Koper geen beroep heeft gedaan op de vaardigheid of het oordeel van ons bedrijf bij het kiezen van geschikte goederen of materialen of bij het ontwerpen van geschikte goederen en materialen. Koper stelt voor dat het gebruik en de installatie van de goederen wordt gemaakt in overeenstemming met alle toepasselijke overheidseisen. Koper zal onschuldige, vrijwaring en schadeloos stellen Ons bedrijf, zijn opvolgers, toewijzers en dochterondernemingen van en tegen alle kosten (inclusief advocatenkosten), schade en verplichtingen die voortvloeien uit feitelijke of vermeende vorderingen, of sancties die ons voorgesteld of beoordeeld hebben van een federale, leisteen- of plaatselijke wet, regel, regelgeving of standaard, wegens of in verband met enig gebruik van de hieronder geleverde zaken.

17. KEUSE VAN WET - Deze overeenkomst en aangelegenheden die verband houden met de uitvoering ervan, worden uitgelegd in overeenstemming met en geregeld door de wet van de staat Florida alsof het geheel en al in de staat Florida is uitgevoerd. Verder wordt het uitgelegd tussen handelaren te zijn.

18. ALGEMEEN - Ons bedrijf stelt specifiek voor dat alle hieronder geleverde zaken zullen worden geproduceerd in overeenstemming met de vereisten van de Fair Labor Standard Act van 1939, zoals gewijzigd.

19. EMAILS - Wanneer u op onze site registreert, betekent dit dat u akkoord gaat met onze updates en promotionele e-mails, als u ze niet meer wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven in een van onze e-mails.

gebruiker Opmerking(Totaal0Gebruiker Opmerking Num)

  • No comment
Totaal 0 registers, verdeeld into1 pagina's. Eerste Vorige volgende Laatste
gebruikersnaam: Anonieme gebruiker
E-mail:
Rang:
Inhoud:
Verificatie code: captcha
0